Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Beleid, Bevolking, Gezin, Sport

N-VA Grimbergen is opgetogen dat hockeyclub Merode uit Grimbergen een subsidie van 152.377 euro krijgt van Vlaams minister van sport Philippe Muyters (N-VA) voor de aanleg van een eigen terrein.Dat meldt Grimbergs N-VA-voorzitter Philip Roosen, die al sinds 2016 bij de gemeente sterk bepleit om een …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Beleid, Bevolking, Verkiezingen 2018, Vlaams karakter, Welzijn

N-VA Grimbergen wil een constructief en innoverend beleid voeren, waarbij het belang van de gemeente steeds voorop wordt gesteld en waardoor Grimbergen een voorbeeld kan worden in Vlaanderen. Moeilijke beslissingen worden niet uit de weg gegaan en de N-VA mandatarissen durven keuzes maken met …

Op 19 juni 2018, over deze onderwerpen: Beleid, Bevolking, Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Welzijn

N-VA Grimbergen geeft periodiek een huis-aan-huisblad uit. De juni versie zou normaal recentelijk in uw bus beland moeten zijn. Via deze link kan je ons infoblad digitaal raadplegen. Veel leesplezier. https://grimbergen.n-va.be/sites/afdelingen.n-va.be/files/generated/files/magazine/357_18s …

Op 8 juni 2018, over deze onderwerpen: Diversiteit, Erfgoed, Leefmilieu, Toerisme, Welzijn

Aan de Liermolen is gisteren de nieuwe bijenhal ingehuldigd. De bijenhal werd gebouwd tijdens de stage vakwerk van het Museum voor de Oudere Technieken (MOT). Vanaf nu zullen er bijen van de imkers van de Koninklijke Maatschappij voor Bijenteelt van Grimbergen een onderkomen vinden in de nieuwe …

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Beleid, Openbare werken, Wonen

De recente overstromingen in Grimbergen brengen de efficiëntie van de werken in eigen beheer in Grimbergen opnieuw ter discussie. Want de rioolslikkers konden de wateroverlast weer eens niet aan. Als N-VA Grimbergen stellen we een grondige doorlichting van de dienst werken in eigen beheer voor. Als …

Op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Beleid, Bevolking, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw

Het lijkt een rare beslissing, maar op de gemeenteraad van 26/4 jongstleden stemden wij, als N-VA fractie, tegen de omzetting van de woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte in Beigem en Humbeek. Niet omdat N-VA tegen een groen en landelijk karakter is, want wij zijn wel degelijk voor het vrijwaren …