Lokaal werk

Meer dan ooit wil N-VA Grimbergen de krachten bundelen en zich toeleggen op een aantal samenlevingsaspecten zoals milieu, mobiliteit & verkeersveiligheid, inburgering, maatschappelijk welzijn, sport, cultuur, onderwijs, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening.

En niet te vergeten het Vlaams karakter van de gemeente Grimbergen, dat steeds zwaarder onder druk komt te staan door de nabijheid van Brussel, ligt ons nauw aan het hart.