Grimbergen heeft het niet zo voor bomen

Op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Beleid, Leefmilieu

Deze morgen begon men de bomenrij van 9 prachtige lindes van tientallen jaren oud in de Veldkantstraat  te rooien.

Bij navraag bij de groendienst bleek dat de kapvergunning door het gemeentebestuur werd afgeleverd.  Volgens de gemeente waren er bij de 9 bomen een aantal zieke bomen, een veel gehoord excuus  bij het kappen van bomen in Grimbergen, en  dus worden ze allemaal gekapt!

De bomen moeten sneuvelen voor de aanleg van een fietspad.

Het fietspad had echter ook achter de bomenrij aangelegd kunnen worden, wat tevens voor de fietsers een extra veiligheidsbuffer had geweest.

Het lijkt niet normaal dat het gemeentebestuur in deze zaak zowel gerechtelijke als uitvoerende macht is.

Deze kap werd niet openbaar gemaakt, en de omwonenden staan voor het voldongen feit dat alweer een stukje groen in Grimbergen verdwijnt. Het zal immers jaren duren voor een nieuwe aanplant deze gekapte bomen kan vervangen. Te meer daar de jonge bomen in dezelfde straat steeds zo kort gesnoeid worden, dat alleen de stam overblijft. Deze drastische snoei gebeurt om gevolg te geven aan personen die vinden dat de takken de doorgang met grote machines belemmeren. 

Jean-Paul Windelen
​Ingrid Van Grembergen

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is