N-VA pleit voor regenboogbeleid in Grimbergen

Op 16 mei 2013, over deze onderwerpen: Diversiteit

Op de gemeenteraad van 23 mei stelt de N-VA voor om werk te maken van een regenboogbeleid in Grimbergen. Met enkele kleine maatregelen kan onze gemeente zijn steentje bijdragen aan de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s. De N-VA-fractie stelt daarom in aansluiting van de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie op 17 mei voor om werk te maken van een lokaal regenboogbeleid.

N-VA-gemeenteraadslid en N-VA voorzitter voor Grimbergen, Philip Roosen: ‘In ons land is gelukkig al een lange weg afgelegd om holebi’s gelijke rechten te geven. Maar de maatschappelijke discussie is nog lang niet ten einde. Met een paar kleine maar krachtige initiatieven kan ook Grimbergen zijn steentje bijdragen. Concreet stellen we de volgende punten voor.’

1. Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon opnemen in de gemeentelijke informatiekanalen zoals de gemeentelijke website, het informatieblad edm….

2. In de gemeentelijke bibliotheek voldoende materiaal voorzien dat holebi’s kan aanspreken en de nodige informatieve publicaties over holebiseksualiteit en het holebi- en transgendermagazine ZiZo opnemen in het aanbod.

3. Via de gemeentelijke informatiekanalen de contactgegevens van het discriminatiemeldpunt van Mechelen kenbaar maken waar holebi’s die het slachtoffer worden van discriminatie terecht kunnen met hun verhaal.

4. Binnen het bestaande aanbod aan informatie aan burgers op de gemeentelijke website ook aandacht besteden aan het holebihuwelijk, adoptierechten voor holebi’s, …

‘Daarenboven hebben we aan de burgemeester gevraagd om de regenboogvlag uit te hangen op 17 mei. Deze vlag werd vanuit de provincie bezorgd aan de gemeente van Vlaams Brabant. Wij rekenen dan ook op haar goede wil om dit te doen. Wij hopen ook op de gemeenteraad voldoende steun te vinden voor onze voorstellen zodat ook Grimbergen zijn steentje bijdraagt aan de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s,’ besluit Elke Wouters, die dit dossier opvolgt als provincieraadslid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is