De Borgt verdient beter! WESTVAARTDIJK IS EEN GEVAAR EN SCHANDE

Op 24 april 2012, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu

Sluikstortingen blijven een plaag.

N-VA Grimbergen onderneemt actie!

WesvaartdijkAl wie ooit het bedenkelijk genoegen kende om op de Westvaartdijk te rijden, weet het wel. Die straat ligt er reeds jaren in zeer slechte staat bij. Op de verkeerscommissie van december 2011 deed Steven Dupont andermaal zijn beklag over de schandelijke situatie. Hij kon bekomen dat in afwachting van een definitieve oplossing men creatief, met de beschikbare middelen, de veiligheid voor de weggebruikers zou bevorderen. Dat men een intensievere medewerking van de breekwerven in de buurt zou vragen om de vervuilde omgeving op te waarderen. Bovendien zou men de bedrijven regelmatig aansporen tot het proper houden van het wegdek. Deze maatregelen zullen de verkeersveiligheid van alle weggebruikers ten goede komen.

‘De bushalte is daar nu levensgevaarlijk’

De bushalte ter hoogte van de Verbindingsweg zou men ook verbeteren. In de gemeenteraad van 1 maart 2012 werd bevestigd dat er asfalteringswerken voor de Westvaartdijk staan gepland.

Samen met de N-VA zal ik er op toezien dat de beloftes niet zonder gevolg blijven.

Stad Vilvoorde heeft een geheel andere visie dan Grimbergen inzake mobili- teit. Zij wensen totaal geen vrachtvervoer meer langs het kanaal . Uiteraard is dit nadelig voor  Grimbergen want dit betekent dat het zwaar verkeer dan vooral de Grimbergse wegen zal opzoeken. Tot op heden bleek ons gemeente-bestuur niet opgewassen tegen de wil van Vilvoorde.

N-VA pleit voor stevig overleg waarbij we de belangen en de leefbaarheid van onze wijken verdedigen!

SLUIKSTORTEN

SluikstortSluikstortingen blijven een pest. Ook u zal wel eens  gedumpt afval opgemerkt hebben. Persoonlijk heb ik tien-tallen storten laten constateren en opruimen. De strafste was een ijskast midden op de Verbindingsweg. Dit tast de leefbaarheid van onze wijk aan en vormt gevaar voor spelende kinderen. Wees alert en verwittig de politie bij verdachte handelingen!

 IEDEREEN GELIJK VOOR DE WET

Op de gemeenteraad van 24.11.11 hield Steven Dupont een tussenkomst om andermaal te wijzen op de verkeersproblematiek in de Borgt. Hij bracht er ter sprake dat meerdere inwoners van de Borgt wagens van de gemeente zag "spookrijden" in de (oude) Humbeeksesteenweg. Een onderaannemer van de gemeente op heterdaad betrapt werd hierover aangesproken. Hij bleek zich van geen kwaad bewust. Nochtans is de verkeerssignalisatie duidelijk. Wat bleek? Toen ze eerder hun reinigingsronde deden werd hen gevraagd een bestelwagen te volgen om de route te tonen... een bestelwagen van de gemeente!

Na protest bevestigde de burgemeester dat zulks inderdaad onaanvaardbaar is en intern het nodige aangekaart zou worden. We blijven ondertussen waakzaam; iedereen gelijk voor de wet!

Gemelde voertuigschade door een slecht wegdek:

2009: 13

2010: 23

2011: 14

7 in de Westvaartdijk.

 Weldra is ons verkiezings-programma 2012  ter beschikking.

De Borgt krijgt hierin het respect en de aandacht die ze meer dan verdient

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is