N-VA wil ook stop van de postjes graaicultuur bij Haviland.

Op 3 december 2011, over deze onderwerpen: Afvalbeleid

Aangezien het personeelsbestand van Haviland met 85% is geslonken en de activiteiten drastisch zijn afgebouwd, moet ook het aantal politieke mandaten in de raad van bestuur worden verminderd van 55 naar 9 bestuursleden. Het directiecomité zou best nog bestaan uit 3 in plaats van 11 leden.

Haviland is al jaren een slecht beheerde intercommunale waar er veel te laat ingegrepen werd om het schip niet te doen zinken. De oorzaak moet gevonden worden in de jarenlange politisering van het beleid door de drie tradionele partijen. De gewone burger kent de opdracht van Haviland amper. Met de drie tradionele partijen zouden ze graag het beleid verder zetten binnen Haviland en de provincie Vlaams-Brabant, horen we zeggen. N-VA ziet dit anders.

De intercommunale Haviland werd de voorbije weken hervormd om zich in regel te stellen met de Vlaamse wetgeving. Haviland zal niet langer verantwoordelijk zijn voor het afvalbeleid in Halle-Vilvoorde. Dit beleid werd overgedragen aan een nieuwe intercommunale WestBrabantNet, een fusie tussen Incovo en Interza. Door deze afbouw van activiteiten gaan 112 werknemers van Haviland over naar WestBrabantNet. De ploeg van 47 overblijvende werknemers zal worden afgeslankt tot 24. Haviland zal dus 85% minder personeel te werk stellen en enkel nog een beperkt aantal kerntaken uitvoeren.

De N-VA pleit ervoor om het aantal politieke postjes evenredig af te bouwen. Van 55 naar 9  in de raad van bestuur en een directiecomité van 3 ipv 11 levert een besparing op van 200.000 euro ofwel 80% voor de zitpenningen. De politiek moet in dit dossier ook het voorbeeld geven.

Het kan immers niet de bedoeling zijn dat enkel het personeel de tering naar de nering moet zetten. De politiek moet ook op zichzelf durven besparen en overbodige mandaten consequent afschaffen. N-VA kiest nog steeds resoluut voor Nu Durven Veranderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is