Nieuws

Op 7 februari 2017, over deze onderwerpen: Beleid, Economie, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Vlaams karakter

De Vlaams-Brabantse deputatie kan volgens gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) geen beslissing nemen over de afschaffing van de buurtweg door Parking C zonder dat de gemeenteraad van Grimbergen een voorstel in die zin heeft overgemaakt. Dehaene verwijst daarmee naar een arrest van de raad van state uit …

Op 7 februari 2017, over deze onderwerpen: Beleid, Leefmilieu

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft de uitbreiding  van het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen goedgekeurd. Met de extra buffercapaciteit worden de structurele problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek verder aangepakt. Bij hevige of …

Op 1 februari 2017, over deze onderwerpen: Beleid, Leefmilieu

Deze morgen begon men de bomenrij van 9 prachtige lindes van tientallen jaren oud in de Veldkantstraat  te rooien. Bij navraag bij de groendienst bleek dat de kapvergunning door het gemeentebestuur werd afgeleverd.  Volgens de gemeente waren er bij de 9 bomen een aantal zieke bomen, een veel gehoord …